WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
w Bydgoszczy
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Jedna kontrola i pięć postępowań

W związku z uzasadnionym przypuszczeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych wykonano pomiary wymiarów zewnętrznych, nacisków osi oraz rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego środka transportu, na stanowisku pomiarowym wyposażonym w stacjonarną wagę do pomiarów dynamicznych.
W momencie zatrzymania do kontroli ww. pojazdem wykonywany był na trasie Grudziądz – Świecie – Bydgoszcz, transport drogowy towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek, tj. UN 1263 i UN 1090.
Łączna ilość powyższych towarów niebezpiecznych na jednostce transportowej wyniosła 5000 kg.
Oprócz ww. towarów na pojeździe znajdowało się dodatkowo 6 szt. DPPL zawierających inną substancję niebędącą niebezpieczną, w łącznej ilości 6000kg.
W wyniku przeprowadzonego ważenia kontrolowanego środka transportu z ładunkiem stwierdzono:
- nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszący 13,56t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną (11,5t) o wartość 2,06t, tj. o 17,87%,
- rzeczywista masa całkowita wynosząca 20,97t, zatem przekraczająca wartość dopuszczalną (18t) o wartość 2,97t, tj. o 16,51%..
Po przeprowadzonych pomiarach wymiarów zewnętrznych, nacisków osi oraz masy całkowitej stwierdzono, że kontrolowany środek transportu jest pojazdem nienormatywnym określonym dla zezwolenia kategorii VII. Kierujący w trakcie kontroli drogowej nie okazał zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii.
Jednocześnie analiza dokumentacji oraz oględziny ładowni pojazdu wykazała, iż ww. towary były przewożone w opakowaniach, które nie spełniały wymagań umowy ADR, tj. były używane przez okres dłuższy niż wskazany w 4.1.1.15 umowy ADR.  Dodatkowo, część przewożonych sztuk przesyłek nie była prawidłowo oznakowana, pojazd nie był oznakowany wymaganymi tablicami barwy pomarańczowej i na wyposażeniu pojazdu  nie było prawidłowych środków gaśniczych.
Naruszenia z zakresu  przepisów PRD oraz ADR to nie koniec nieprawidłowości.
W trakcie kontroli stwierdzono brak wymaganej kontroli okresowej cyfrowego urządzenia rejestrującego. Ostatnia kontrola okresowa w/w urządzenia została przeprowadzona dnia 27.06.2014 r.
Wobec przewoźnika wszczęto trzy postępowania administracyjne. Na załadowców oraz nadawców przewożonych materiałów  zostaną wszczęte odrębne postępowania wyjaśniające.

 
 
AKTUALNOŚCI | STRUKTURA WITD | INFORMACJE | GALERIA | PORADY | KONTAKT
Projekt i wykonanie Inter-Comp.Pl
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności