WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
w Bydgoszczy
  
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Kontrola z fajerwerkami

Kierowca okazał do kontroli dokumenty przewozowe CMR na każdy z przewożonych ładunków. Na jednym z dokumentów CMR w rubryce dotyczącej rodzaju przewożonego towaru widniał wpis „6 pallets”. Kierowca nie potrafił określić, co na tych paletach się znajduje. W trakcie oględzin ładowni pojazdu stwierdzono m. in. 6 palet z ładunkiem szczelnie owiniętych nieprzezroczystą folią. Po odsłonięciu foli okazało się, że przewożony ładunek to fajerwerki, tj. materiały niebezpieczne wybuchowe UN0335 i UN0336  należące do klasy 1.3.G i 1.4.G. Stwierdzono przewóz ponad dwóch ton ogni sztucznych. W związku z tym, iż transport w żadnym stopniu nie spełniał przepisów wskazanych w umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR wezwano funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia i nadzoru miejsca kontroli na czas prowadzonych przez inspektorów czynności. Stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Najpoważniejsze z nich to nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu i przewóz materiału niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu, a także wykonywanie przewozu przez kierowcę, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR. Do przewozu materiałów wybuchowych we wskazanej ilości wymagany był pojazd EXII lub EXIII. 
Kontrolowana jednostka transportowa nie spełniała wymagań z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, jakie zgodnie z częścią 9 umowy ADR powinien spełniać pojazd EXII i nie posiadała w związku z tym stosownego świadectwa dopuszczenia. Ponadto stwierdzono braki w dokumentacji – brak wymaganych informacji w dokumentach przewozowych oraz brak instrukcji pisemnej, brak zabezpieczenia ładunku przed niekontrolowanym przemieszczeniem na ładowni, brak wymaganego oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej i nalepkami ostrzegawczymi oraz brak oznakowania opakowań zbiorczych, a także brak wyposażenia przeciwpożarowego i środków ochrony indywidualnej. Kontrola drogowa zakończyła się wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przewoźnika i nadawcy ładunku. Pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na wyznaczony parking do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów wybuchowych. 


 


 
 
AKTUALNOŚCI | STRUKTURA WITD | INFORMACJE | GALERIA | PORADY | KONTAKT
Projekt i wykonanie Inter-Comp.Pl
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności